домой

Jan. 6th, 2013 04:22 pm
la_sanya: (ride)
[personal profile] la_sanya
буду в Питере 8го числа к вечеру.
хотела бы попозже на пару дней, но такие уж поезда поездатые.

Profile

la_sanya: (Default)
Sanya

January 2013

S M T W T F S
  12 345
678 9 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 08:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios